Home / Tin tức / Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Trên 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 9 tháng đầu 2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019 có 104.317 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 2,15% so với 9 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 9, các doanh nghiệp đã cung ứng được 12.656 lao động, tăng 8,45% so với tháng 8 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

  1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 100.869  người, chiếm tỷ trọng 96,69%  tổng số đưa đi, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 41.174 người, giảm 13,72% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan chiếm tỷ trọng 40,82% số lao động đưa đi trong khu vực  và 39,47% so với tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng đầu năm 2019.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.574 người. Riêng tháng 9 Đài Loan tiếp nhận 4.349 người, giảm 4,75% so với tháng 8 liền kề.

Lao động đưa đi thị trường Nhật Bản: 53.610 người, tăng 21,87% so với số lượng cung ứng cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp cung ứng  được 5.956 người.Trong tháng 9 con số này là 7.988 người, tăng 31,38% so với tháng 8 liền kề.

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 5.604 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 622 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng 14,36%  so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9 con số này là 68 người.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 324 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 36 người, tăng 73,26% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 9, Macao tiếp nhận 12 người.

  1. Khu vực Đông Nam Á

Có 496 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,47% tống số lao động đưa đi, giảm 46,66% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 304 người, chiếm 61,29% số lao động đưa đi trong khu vực và giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 33 lao động.

  1. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 1.078 lao động, chiếm 1,03% tổng số lao động đưa đi, giảm 51,40% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp đã cung ứng lao động cho 6 thị trường có số lượng khiêm tốn ngoại trừ thị trường Ả Rập Xê Út, theo đó UAE tiếp nhận  77 người, Ả Rập Xê-Út: 817 người, Quatar: 18 người, Barain: 57 người, O- man: 20 người và Co- oét: 89 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là 295 người, chiếm 0,28% tổng số lao động đưa đi. Trong đó, thị trường  tiếp nhận Algieri: 294 người, giảm 63,52% so với cùng kỳ năm trước.

  1. Khu vực Châu Âu

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 1.528 người, chiếm 1,46% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường CH Sip: 54 người, Rumani: 1.103 người, Bungari: 07 người, Hungari: 43 người, Belarut: 02 người, Ba Lan: 152 người, Bungari: 07 người, Ý: 11 người, Liên bang Nga: 69, Slovakia: 71và Acmenia:14.  Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

  1. Các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 53 người, chiếm 0,07% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Hoa Kỳ: tiếp nhận 51 ngườivà Australia: 2 người.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 35.804 người, chiếm 34%, giảm 2,33% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong 9 tháng đầu năm có 33 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Rumania, trong đó 2 thị trường Đài Loan và Nhật Bản chiếm 94% tổng số lao động đưa đi khu vực Đông Bắc Á và chiếm 91% tổng số lao động đưa đi các thị trường.

Theo thống kê Cục quản lý lao động ngoài nước