Home / Tin tức / Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019

Gần 80.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2019

Trong 7 tháng đầu năm 2019 có 79.428 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8,91% so với 7 tháng đầu năm 2018. Riêng trong tháng 7, các doanh nghiệp đã cung ứng được 11.598 lao động, giảm 9,66% so với tháng 06 liền kề.

Tổng quan thị trường tiếp nhận lao động phân theo khu vực cho thấy:

  1. Khu vực Đông Bắc Á

Số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 76.498 người, chiếm tỷ trọng 96,30%  tổng số đưa đi, tăng 11,23% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

Lao động đi làm việc tại Đài Loan: 32.259 người, giảm 12,01% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô lao đông đi làm việc tại Đài Loan vẫn chiếm tỷ trọng cao, xếp thứ hai sau thị trường Nhật Bản với tỷ trọng là 42,17% số lao động đưa đi trong khu vực  và 40,61% so với tổng số lao động đưa đi trong 7 tháng đầu năm 2019.

Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 4.606 người. Riêng tháng 07 Đài Loan tiếp nhận 4.275 người giẩm 33,25% so với tháng 06 liền kề.

Lao động đưa đi tại thị trường Nhật Bản39.542 người, tăng 40,72% so với  số lượng cung ứng  cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng đi được 5.648 người.Trong tháng 07 con số này là 5.993 người.

Lao động đi  làm việc tại Hàn Quốc: 4.393 người, bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 627 người. Quy mô tiếp nhận lao động VN tăng 14,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 con số này là 872 người.

 Lao động đi làm việc tại Macao: 196 người, bình quân mỗi tháng Macao tiếp nhận 28 người, tăng 49,61% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 07, Macao tiếp nhận 106 người.

Hồng Kông và Trung Quốc tiếp nhận 108 người.

  1. Khu vực Đông nam Á

Có 421 lao động Việt Nam đi làm việc tại thị trường này, chiếm 0,53% tống số lao động đưa đi, giảm 39,42% quy mô lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động sang làm việc tại Malaysia vẫn có quy mô tiếp nhận lớn nhất là 300 người, chiếm 71,25% số lao động đưa đi trong khu vực này và giảm 51,92% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng thị trường này tiếp nhận 35lao động.

  1. Khu vực Trung Đông và Châu Phi

Thị trường các nước khu vực Trung Đông tiếp nhận 847 lao động, chiếm 1,06% tổng số lao động đưa đi, giảm 52,46% so với số lao động đưa đi cùng kỳ năm trước.Trong 7 tháng đầu năm  các doanh nghiệp  cung ứng lao động cho 5 thị trường, đó là: Ả Rập Xê-Út: 706 người, giảm 42,41 % so với cùng kỳ năm trước; Quatar: 04 người;  Cô oét: 84 người, giảm 83% so với  cùng kỳ năm trước; UAE: 33 người và O man: 20 người.

Số lao động đi làm việc tại các nước Châu Phi là 256 người, chiếm 0,32% tổng số lao động đưa đi, giảm 61,90% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có 1 thị trường  tiếp nhận lao động, đó là: Algieri .

  1. Khu vực Châu Âu

Lao động đi làm việc tại khu vực Châu Âu  là 1.378 người, chiếm 1,73% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường CH Sip: 54 người, Rumani: 1.067 người, Bungari: 07 người, Hungari: 43 người, Belarut: 02 người, Ba Lan: 122 người, Bungari: 07 người, Ý: 11 người, Liên bang Nga: 21, Slovakia: 37và Acmenia:14.  Hiện số lao động này có việc làm ổn định và thu nhập tốt.

  1. Các khu vực khác

Lao động đi làm việc tại các thị trường khác là 28 người, chiếm 0,06% tổng số lao động đưa đi. Trong đó thị trường Hoa Kỳ: tiếp nhận 26 ngườivà Australia: 2 người.

Số liệu thống kê cũng cho biết lao động nữ đưa đi là 26.287 người, chiếm 33% tổng số lao động đưa đi, giảm 2,24% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu trong 7 tháng đầu năm có 29 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 4 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Rumani, trong đó quy mô tiếp nhận lao động Việt Nam tại 2 thị trường Đài Loan và Nhật Bản chiếm 93,26% tổng số lao động đưa đi khu vực Đông Bắc Á và chiếm 90,39% tổng số lao động đưa đi các thị trường.

Tóm lại, trong 7 tháng đầu năm 2019, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á, chủ yếu cung ưng quy mô lao động lớn ở hai thị trường Đài Loan và Nhật bản và một số nước tại khu vực Châu Âu . Xu hướng trong các tháng tới các thị trường này vẫn tiếp tục có nhu cầu lớn tiếp nhận lao động VN. Sự sụt giảm đáng kể tại thị trường khu vực Trung Đông và Bắc Phi cần được quan tâm xem xét về hiện trạng này./.

Nguồn: Cục Quản lý lao động ngoài nước