Home / Tuyển dụng lao động xuất khẩu đi Nhật / Thực tập sinh Nhật Bản / Đơn hàng nuôi trồng, chế biến sò điệp dành cho Nam, Nữ

Đơn hàng nuôi trồng, chế biến sò điệp dành cho Nam, Nữ

1-?‍? ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN CHẾ BIẾN SÒ ĐIỆP 

?Địa điểm : HOKKAIDO ??
?Số lượng: 6 NỮ
?Độ tuổi: 22 – 30 chưa kết hôn
?Lương cơ bản : 136,000 (yên) (Chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). 
?Chốt form: 17/8/2017
?Ngày thi tuyển: 27/08/2017
?Dự kiến nhập cảnh: tháng 01/2018
? HIỆN TẠI PHÍA CÔNG TY ĐANG CÓ TTS VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC RẤT TỐT
THỜI GIAN TĂNG CA NHIỀU THỰC LĨNH LÊN ĐẾN 17-20 MAN YÊN NHẬT.

2 – ?‍?ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN CHẾ BIẾN SÒ ĐIỆP 

?Địa điểm : HOKKAIDO ??
?Số lượng: 9 NAM
?Độ tuổi : 20 – 30 
?Lương cơ bản : 136,000 (yên) (Chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). 
?Chốt form: 17/8/2017
?Ngày thi tuyển: 27/08/2017
?Dự kiến nhập cảnh: tháng 01/2018
?HIỆN TẠI PHÍA CÔNG TY ĐANG CÓ TTS VIỆT NAM ĐANG LÀM VIỆC RẤT TỐT 
THỜI GIAN TĂNG CA NHIỀU THỰC LĨNH LÊN ĐẾN 17-20 MAN YÊN NHẬT.

3 –?‍? ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN TRỒNG & THU HOẠCH SÒ ĐIỆP 

?Địa điểm : HOKKAIDO ??
?Số lượng: 3 NAM
?Độ tuổi: 20 – 30 
?Lương cơ bản : 136,000 (yên) (Chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). 
?Chốt form: 9/8/2017
?Ngày thi tuyển: 20/08/2017
?Dự kiến nhập cảnh: tháng 01/2018
?HIỆN TẠI PHÍA CÔNG TY CHƯA CÓ TTS VIỆT NAM 
TUY NHIÊN Ở CÁC XÍ NGHIỆP QUANH VÙNG ĐÃ CÓ TTS ĐANG SỐNG
VÀ LÀM VIỆC RẤT TỐT .

4 –?‍?ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG & CHẾ BIẾN SÒ ĐIỆP 

?Địa điểm : HOKKAIDO ??
?Số lượng: 6 NAM
?Độ tuổi: 20 – 30 
?Lương cơ bản : 136,000 (yên) (Chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). 
?Chốt form: 9/8/2017
?Ngày thi tuyển: 20/08/2017
?Dự kiến nhập cảnh: tháng 01/2018
?HIỆN TẠI PHÍA CÔNG TY CHƯA CÓ TTS VIỆT NAM 
TUY NHIÊN Ở CÁC XÍ NGHIỆP QUANH VÙNG ĐÃ CÓ TTS ĐANG SỐNG
VÀ LÀM VIỆC RẤT TỐT .

5 –?‍?ĐƠN HÀNG THUỶ SẢN NUÔI TRỒNG & CHẾ BIẾN SÒ ĐIỆP 

?Địa điểm : HOKKAIDO ??
?Số lượng : 3 NAM
?Độ tuổi: 25 – 30 
?Lương cơ bản : 136,000 (yên) (Chưa bao gồm tiền làm thêm giờ). 
?Chốt form: 9/8/2017
?Ngày thi tuyển: 20/08/2017
?Dự kiến nhập cảnh: tháng 01/2018
? HIỆN TẠI PHÍA CÔNG TY CHƯA CÓ TTS VIỆT NAM 
TUY NHIÊN Ở CÁC XÍ NGHIỆP QUANH VÙNG ĐÃ CÓ TTS ĐANG SỐNG
VÀ LÀM VIỆC RẤT TỐT .