Australia & New Zealand

Canada

Euro

Japan

đối tác

AUSTRALIA

 
Danh sách ứng viên
phỏng vấn 30/1/2024
  • Thợ bắn mái 

Nguyễn Sỹ Tiến

Nguyễn Đình Cường

  • Đầu bếp

Trần Thị Hường

  • Massage

Hồ Ngọc Lan Vi

  • Thợ đá hoa cương

 Nguyễn Văn Linh

see more